Какви са критериите за операция за отслабване - Какви са критериите за провеждане на операция за отслабване?

За да можете да се подложите на операция за отслабване, трябва да отговаряте на следните изисквания: Да имате индекс на телесната маса (ИТМ) 40 или повече или ИТМ между 35 и 40 и състояние, свързано със затлъстяването, като сърдечно заболяване, диабет, високо кръвно налягане или тежка сънна апнея.

За да бъде разгледана възможността за бариатрична операция, трябва да отговаряте на няколко изисквания, които гарантират успешен резултат от операцията за отслабване.

Процесът, който екипът използва, за да определи дали сте готови за операция за отслабване, също е на разположение, за да ви помогне да вземете информирано решение. За да се подложите на операция за отслабване, трябва да отговаряте на един от следните критерии, установени от Националния институт по здравеопазване.

Научете повече за критериите, на които трябва да отговаряте, за да се подложите на операция за отслабване.

Какво ви дава право да се подложите на операция за отслабване?

Обикновено отговаряте на условията за бариатрична хирургия, ако имате индекс на телесна маса от 35 до 39 и специфични сериозни здравословни проблеми като диабет тип 2, сънна апнея или високо кръвно налягане. Индекс на телесната маса от 40 или повече също е квалифициращ фактор.

В зависимост от вида или тежестта на заболяването, свързано със затлъстяването, някои възрастни или юноши с по-нисък ИТМ могат да се подложат на операция за намаляване на теглото.

Какви са изискванията, за да се подложите на операция за отслабване?

Ако сте на възраст под 21 години, трябва да имате индекс на телесна маса (ИТМ) над 40 и поне едно съпътстващо заболяване. Писмо от вашия първичен лекар, в което се посочва, че операцията за отслабване е необходима от медицинска гледна точка. Да преминете успешно психологически преглед.

Критерии за операция за отслабване Бариатричната хирургия изисква сериозен ангажимент и не е подходящо решение за тези, които се интересуват от случайна загуба на тегло.

Включвайки операцията за отслабване като част от внимателно обмислен дългосрочен план за контрол на теглото, NICE отхвърли схващането за операцията за отслабване като крайна, отчаяна мярка. Бариатричната хирургия е възможност за лечение на хора със затлъстяване, ако са изпълнени всички изброени по-долу критерии: Имат ИТМ от 40 кг/м2 или повече, или между 35 кг/м2 и 40 кг/м2 и други сериозни заболявания (например диабет тип 2 или високо кръвно налягане), които биха могли да се подобрят, ако намалят теглото си.

Операцията за отслабване е сериозна операция и изисква ангажимент за намаляване на теглото през целия живот чрез промени в диетата, упражненията и начина на живот.

Какви са условията за бариатрична хирургия?

Според Американското дружество за метаболитна и бариатрична хирургия (AMBS) условията за бариатрична хирургия включват: : Индекс на телесната маса (ИТМ), по-голям или равен на 40, или повече от 100 килограма наднормено тегло. Можете да изчислите своя ИТМ тук.

Операцията за намаляване на теглото, известна още като бариатрична хирургия, е операция, при която се извършват промени в храносмилателната система.

Общите медицински насоки за операция за отслабване се основават на индекса на телесната маса (ИТМ).

Нашият екип от професионалисти в областта на отслабването се ангажира да ви подкрепя във всички фази на хирургичния процес, включително предоперативно, следоперативно и дългосрочно поддържане на теглото.

Бариатричната хирургия, обединяваща стомашния байпас и други операции за намаляване на теглото, подпомага намаляването на теглото чрез промяна на храносмилателната система на човека.

Ако отговаряте на посочените по-долу критерии и нямате медицински проблеми, които да ви възпрепятстват да се подложите на операция, Medicaid ще покрие операцията за отслабване.

Квалифицира се за операция за отслабване с документи за здравословни състояния, свързани със затлъстяването (съпътстващи заболявания), като обструктивна сънна апнея, диабет тип 2, хипертония, сърдечно заболяване и такива, които се нуждаят от операция за смяна на ставите.

Трябва само да посетите уебсайта на NHS и да проверите критериите, на които трябва да отговарят кандидатите за операция за отслабване NHS.

За да помогне на нашите пациенти да направят промени в начина си на живот, които да поддържат дълготрайно намаляване на теглото, Inspira предлага разнообразни следоперативни услуги, като обучение за управление на теглото, консултации по хранене и различни групи за подкрепа.

Операцията за отслабване е само част от личното ви пътешествие и запазването на килограмите може да бъде трудно, ако не знаете как да се адаптирате към новия си начин на живот.

Колко трябва да тежите, за да се подложите на бариатрична операция?

За да можете да се подложите на бариатрична операция, трябва да сте на възраст между 16 и 70 години (с някои изключения) и да страдате от болестно затлъстяване (тегло с поне 100 килограма над идеалното ви телесно тегло и индекс на телесна маса 40).

Хората, които страдат от заболявания, свързани с теглото, като захарен диабет тип 2, сънна апнея, хипертония или мастно чернодробно заболяване, се считат за добри кандидати за операция за отслабване.

Тези изисквания имат за цел да ви помогнат да постигнете възможно най-добрите резултати в отслабването след операцията.

NIH е определил критерии за пациенти за операция за отслабване, според които отговарящите на условията пациенти трябва да имат ИТМ 40 или повече (болестно затлъстяване) или ИТМ поне 35 със съпътстващи заболявания (здравословни състояния, свързани със затлъстяването) като диабет, сънна апнея, сърдечно заболяване, висок холестерол или хипертония (високо кръвно налягане).

Кое е най-ниското тегло за операция за отслабване?

Националният институт по здравеопазване е определил ИТМ от 40 или повече от 100 килограма над идеалното тегло на пациента като най-ниското ниво, при което човек може да бъде подложен на бариатрична операция.

Бариатричната хирургия не е за всеки, затова е важно да научите повече за възможностите си, за да можете да вземете информирано решение въз основа на критериите за операция за намаляване на теглото.

Кога операцията за отслабване е подходяща за мен? Ако индексът ви на телесна маса е 50 или повече, може да се обмисли хирургична намеса, без да е необходимо първо да се изпробват други методи за намаляване на теглото. Ако наскоро ви е поставена диагноза диабет тип 2, особено ако сте от южноазиатски произход, може да се обмисли оценка дали операцията е подходяща, ако индексът ви на телесна маса е под 35.

Какви са индикациите за бариатрична хирургия?

Показания. Индикациите за бариатрична хирургия се основават на индекса на телесната маса (ИТМ), както и на наличието на съпътстващи заболявания. Пациенти с ИТМ от 40 kg/m2 или повече, без съпътстващи медицински проблеми, за които бариатричната хирургия не носи прекомерен риск, трябва да са кандидати за една от горепосочените операции.

Ако пациентът не отговаря на изискванията за традиционна бариатрична хирургия, Inspira Health все още разполага с възможности за подпомагане на пътуването му за намаляване на теглото.

Има ли определено тегло за операция за отслабване?

Медицински насоки. Общите медицински насоки за операция за отслабване се основават на индекса на телесна маса (ИТМ). ИТМ е формула, която използва теглото и височината за оценка на телесните мазнини. Операцията за отслабване може да бъде вариант за възрастен с ИТМ от 40 или повече.

Стомашният байпас, наричан още Roux-en-Y (roo-en-wy) стомашен байпас, е вид операция за намаляване на теглото, която включва създаването на малка торбичка от стомаха и свързването на новосъздадената торбичка директно с тънките черва.

.... this is a magazine style pullquote ....

https://11bikefest.eu/?lang=bg&page=aeWw0 https://11bikefest.eu/?lang=bg&page=XTrKf Нетрадиционни начини за отслабване https://11bikefest.eu/?lang=bg&page=zptNQ https://11bikefest.eu/?lang=bg&page=UxjYH https://11bikefest.eu/?lang=bg&page=fMzqV https://11bikefest.eu/?lang=bg&page=8VTgh Колко фосфорна киселина се съдържа в диетичната кола https://11bikefest.eu/?lang=bg&page=UzK5r