Колко струва операцията за отслабване със застраховка - Колко струва операция за отслабване на цялото тяло?

Колко струва? Операцията за отслабване е скъпа. Според Националния институт по диабет и храносмилателни и бъбречни заболявания обичайните разходи могат да бъдат от 20 000 до 25 000 долара.

Ако нямате здравна застраховка, имате застраховка от голям работодател (50 или повече служители) или живеете в щат, който не включва бариатричната хирургия в основните си здравни придобивки, вероятно ще трябва да платите цялата сметка сами.

Бариатричната хирургия е операция за намаляване на теглото, която има за цел да промени храносмилателната ви система, като ограничи количеството, което можете да изядете или усвоите.

Повечето хора, които се подлагат на бариатрична процедура, могат да се възползват от нея, тъй като бариатричната хирургия се покрива от техния здравноосигурителен план.

Понастоящем здравноосигурителните планове не са задължени да покриват лечението на затлъстяването, като например медикаменти и операции за отслабване, въпреки че покритието става все по-често срещано.

Покрива ли застраховката ви операция за отслабване?

Днес повечето застрахователни компании, които покриват операции за отслабване, покриват стомашни ленти, лапароскопски стомашен байпас и операция на стомашен ръкав. Само преди няколко години процедурата с лап банд се считаше за експериментална и не се покриваше от повечето застрахователни компании.

Ако операцията за отслабване (която и да е бариатрична процедура, включително стомашен байпас, стомашен ръкав или болничен престой) не се покрива от застраховката, ще трябва да планирате да платите за процедурата от джоба си.

Ще плати ли застраховката ми "Живот" за стомашна операция?

Дали застраховката ви я покрива - много застраховки (включително Medicare, Medicaid, както и много индивидуални/семейни застраховки и застраховки, предоставяни от работодателя) покриват по-голямата част от разходите за стомашен ръкав, стомашен байпас, LAP-BAND® и дуоденален ключ.

Нуждите от бариатрична хирургия и пригодността на операцията за отслабване се различават при отделните пациенти.

Покрива ли Medicaid операцията за отслабване?

В повечето случаи Medicaid покрива операцията за отслабване. В този случай пациентът трябва да отговаря на основните критерии за покритие. Същите могат да варират в различните щати и трябва да бъдат проверени, преди да се пристъпи към изпълнението им. Бариатричните операции не са широко споменати в насоките за покриване от Medicaid, а се разглеждат по различен начин за различните случаи.

Таксата за операцията за отслабване ще зависи от вашите хирургични нужди и от това колко дълго ще бъдете оперирани.

Здравната ми застраховка покрива ли липосукцията? За съжаление отговорът обикновено е "не" - процедурата няма да бъде покрита. Липосукцията се счита за козметична операция по избор, което често автоматично ви лишава от възможността да претендирате за възстановяване на разходите в рамките на здравното си осигуряване. Целта на здравното осигуряване е да направи необходимите медицински процедури достъпни. Днес повечето застрахователни компании, които покриват операции за отслабване, покриват стомашни ленти, лапароскопски стомашен байпас и операция на стомашен ръкав. Но когато трябва да свалите много килограми и ако упражненията и диетата не са достатъчни, може да помислите за операция за отслабване, наричана още бариатрична хирургия. Застрахователното покритие на операцията за отслабване на Anthem Blue Cross Blue Shield зависи от няколко фактора, всички от които са разгледани по-долу. Какво ви отказва от операция за отслабване? Индекс на телесната маса (ИТМ). Подходящите кандидати са с ИТМ 40 или повече ИЛИ с ИТМ между 35,5 и 39,9 И здравословни проблеми, свързани със затлъстяването. Въпреки че индексът на телесна маса (ИТМ), по-малък от 35, автоматично ви изключва от разглеждане, др.

Същото важи и за случаите, в които застрахователната компания покрива операцията за отслабване, но не всички разходи.

Плаща ли Medicaid за операция за стомашен байпас?

Когато пациентът отговаря на критериите, изисквани от Medicaid, тя заплаща стомашните ленти, включително Realize Band и Lap-Band, процедурите за стомашен ръкав и стомашен байпас. Ако одобрят процедурата, те предлагат пълно покритие на пациента.

Защо операцията за отслабване не се покрива от застраховката?

Въпреки че може да отговаряте на стандартните и общоприети критерии за медицинска необходимост, вашата застраховка не е длъжна да покрива бариатричната хирургия. Ако услугите, свързани с операция за отслабване, са включени в списъка на изключените услуги, вашата застраховка няма да ви разгледа за покриване, независимо от вашия индекс на телесна маса и съпътстващи заболявания.

Какъв е процентът на успеваемост на операцията за отслабване?

Пациентите могат да загубят 30 до 50 процента от наднорменото си тегло през първите шест месеца и 77 процента от наднорменото тегло още 12 месеца след операцията. Друго проучване показва, че пациентите могат да поддържат 50 до 60% загуба на наднормено тегло 10 до 14 години след операцията.

За някои хора операцията за отслабване е последната надежда; последният път към освобождаване от здравословните усложнения.

Ето каква е разбивката на разходите, ако нямате частна здравна застраховка: Разходи за операция за отслабване.

Как се доказва медицинската необходимост от бариатрична операция?

имат индекс на телесна маса най-малко 40, или - имат индекс на телесна маса най-малко 35 заедно със здравословно състояние, свързано със затлъстяването, като сърдечно заболяване, сънна апнея или диабет.

Въпреки че операцията за поставяне на стомашен бандаж не се покрива от Medicare, частните здравни застраховки покриват операцията за поставяне на стомашен бандаж.

Струва ли си да се подложите на операция за отслабване?

Промените често са изненада за хората, които са се надявали, че операцията може да предложи лесен изход от затрудненията им с отслабването. Голяма част от хората се радват на подобрено качество на живот след бариатрична операция (особено тези, които са отслабени от затлъстяването). 1 Процедурата обаче не е за всеки.

Освен това здравноосигурителната компания може да не одобри операцията, докато не представите документирано доказателство, че сте преминали през програма за отслабване под лекарски контрол. Ще се заплаща ли от здравната каса лапароскопската бариатрична хирургия? Здравните застрахователи обикновено заплащат бариатричната операция, ако отговаряте на изискванията. Според ASMBS най-честите причини, поради които пациентите не се подлагат на лапароскопски стомашен байпас, са отказът на застрахователя и липсата на предварително разрешение преди процедурата.

Можете ли да получите застраховка "Живот" след операция за стомашен байпас? Кратко обобщение: Можете да получите одобрение за застраховка "Живот" след операция за отслабване, като например стомашен байпас. Усложненията трябва да са минимални и обикновено трябва да е минал период от поне 6 месеца (често 12). Очаквайте да платите повече от стандартните лихвени проценти, тъй като моделът на застраховане разглежда това като риск и определя съответните цени.

Цената на операцията за отслабване зависи от редица фактори, включително местоположението ви, болницата, хонорара на хирурга и вида на процедурата.

Цената, която ще платите за тази невероятна операция за отслабване, обаче зависи от редица фактори.

Ако нямате здравна застраховка или ако вашият застраховател не покрива операцията за отслабване, посъветвайте се с вашия лекар и с вашия хирург относно плановете за финансиране.

Струва ли си да се подложите на операция за отслабване?

Операцията за отслабване променя формата и функцията на храносмилателната ви система. Тази операция може да ви помогне да намалите теглото си и да се справите с медицински състояния, свързани със затлъстяването. Тези състояния включват диабет, обструктивна сънна апнея и рискови фактори за сърдечни заболявания и инсулт.

Макар че това е доста голям диапазон, той често зависи от вида на извършената бариатрична операция и успеха на операцията за намаляване на теглото.

Вашият здравноосигурителен доставчик (включително Medicare) може да покрие изцяло или частично разходите за операцията.

.... this is a magazine style pullquote ....

https://11bikefest.eu/?lang=bg&page=zgtmZ Кръвна захар и намаляване на теглото Adderall загуба на тегло преди и след снимки https://11bikefest.eu/?lang=bg&page=MAvlq https://11bikefest.eu/?lang=bg&page=Yrqu6