Операция за отслабване и развод - Води ли операцията за отслабване до развод?

Вероятността за сключване на брак при неженените хора, на които е направена операция за отслабване, е с 35 % по-висока, а вероятността за развод при пациентите с операция, които са били женени, е с 41 % по-висока в сравнение с хората от общото население.

Въпреки че нито една операция не е безрискова, бариатричната хирургия е свързана с особено сериозни рискове.

Когато единият от съпрузите изведнъж изглежда много по-добре, динамиката на брака може да се промени, което води до по-висок процент на разводи сред хората, претърпели операция за отслабване. Здравейте на всички, четох толкова много за това как процентът на разводите се увеличава след операция за отслабване, особено през първите 3 години. Разводът след значителна загуба на тегло, особено след бариатрична операция, е тема, която чувам доста често по време на групите за подкрепа и в онлайн форумите.

Променя ли бариатричната хирургия личността?

Заради операцията диетата ви е много по-ограничена. Тази ограничителна диета намалява количеството въглехидрати, които можете да приемате, което води до понижаване на нивата на серотонин. Намаляването на серотонина може да предизвика депресивни симптоми. Възможно е също така да се сблъскате с промени в настроението в резултат на нисковъглехидратната си диета.

Осемдесет до 85 % от пациентите, които са страдали от затлъстяване преди или по време на брака си, се развеждат в рамките на две години след операцията за отслабване, според BariatricTV.

Може ли операцията за байпас на стомаха да причини психични проблеми?

Когато описваме психиатричните проблеми, свързани с бариатричната хирургия, са описани няколко невропсихиатрични разстройства и психоповеденчески симптоми. Често срещаните непсихотични разстройства, свързани с постбариатричната хирургия, включват депресия, хранителни разстройства и злоупотреба с вещества.

Въпреки че според думите й тя ме подкрепяше при операцията, пасивно-агресивното й поведение непрекъснато се засилваше от момента, в който реших да се оперирам на 2 януари 2001 г., до момента, в който се оперирах на 6 март 2001 г. Влияе ли стомашната ръкавица на настроението? След като се подложат на бариатрична операция, много пациенти изпитват известни трудности да се приспособят към новия си начин на живот. Това е очаквано. Животът след бариатрична хирургия включва много промени в диетата, нивото на активност и тялото ви. Това може да доведе до промени в настроението, раздразнителност и дори лошо настроение.

Малка част от пациентите страдат от сериозни психиатрични проблеми след операция за отслабване.

Защо се провалят връзките след бариатрична операция?

И без това крехкото самочувствие се влошава, което оказва негативно влияние върху брака. Друг фактор е, че съпругът, който не се е подложил на операция за отслабване, открива, че му липсва "старият живот" - начин на живот, който вероятно е бил съсредоточен около храната и хранителните дейности.

Десет години по-късно процентът на сключените бракове или нови връзки е почти 35 % в групата с операция и 19 % в групата без операция.

Операцията за отслабване ви принуждава да прегледате добре начина си на живот и интимните си отношения. Той обяснява по какъв начин операцията за отслабване се различава от диетата и как след операцията се понижава "изходната точка", което повишава вероятността да отслабнем и да задържим теглото си.

Въпреки това, ако съпругът, който е претърпял операция за отслабване в дългогодишен брак, е бил с нормално тегло, когато бракът е започнал, то тази връзка вероятно е в доста добро състояние, за да издържи на промените след операцията за отслабване.

За много хора операцията за отслабване увеличава шанса за развод.

Въз основа на тези констатации изглежда, че защо хората се развеждат след операция за отслабване ще бъде полезно за бъдещите бариатрични пациенти, ако тяхното предоперативно консултиране включва обучение относно потенциалните брачни стресове, които могат да възникнат след операцията за отслабване.

Защо процентът на разводите след операция за отслабване е толкова висок?

По-голямата честота на разводите и разделите след бариатрична хирургия може да е свързана с повишено напрежение във вече уязвимите връзки или с подобрения, които дават възможност на пациентите да напуснат нездравословните връзки.

Според статия, публикувана в Seattle Timesa, уебсайтът, посветен на развода при операция за отслабване, го посочва като едно от възможните следоперативни усложнения.

Често ли се случва развод след бариатрична операция?

Простият факт е, че процентът на разводите след бариатрична операция е висок. Въпреки това, ако лицето е било с наднормено тегло или затлъстяване, когато е започнала връзката или бракът, вероятността тази връзка или брак да приключи в рамките на две години след операцията е 80-85%.

Стъпки за предотвратяване на развод преди операцията Има стъпки, които можете да предприемете преди операцията за отслабване, за да имате най-голям шанс да се подготвите, преодолеете и предотвратите развод или проблеми във връзката.

Променят ли се хората след бариатрична операция? Тя може да промени драстично теглото и цялостното здравословно състояние на човека. Въпреки това пълната промяна на начина на живот, която съпътства бариатричната хирургия, може да доведе до някои неочаквани промени. Изследванията показват, че операцията за отслабване може да доведе до драматични промени и в личните взаимоотношения.

Предвид вълнението на Франко, феновете предположиха, че тя може да е претърпяла операция за отслабване или бариатрична операция.

Тогава, след бариатрична операция, съпругът/съпругата, който/която е бил/а подложен/а на операция за намаляване на теглото, изведнъж оживява.

Хирургията за отслабване, по-известна като бариатрична хирургия, е популярна възможност за тези, които според медицината са със затлъстяване.

Как операцията за отслабване влияе на взаимоотношенията?

Проучването, публикувано през март 2018 г. в JAMA Surgery, установи, че хората, които са отслабнали в резултат на бариатрична хирургия, имат по-голям шанс да започнат връзка, да се оженят, да се разделят с партньора си или да се разведат, в сравнение с хората, които не са се подлагали на процедурата.

Ежедневно чуваме свидетелства на пациенти с операция за отслабване (стомашен ръкав и стомашен байпас) за бракове, които са станали по-близки, отколкото са били преди бариатричната операция.

Изглежда, че макар и да се спори относно действителния статистически процент на разводите след операция за отслабване, има съгласие, че процентът на разводите след операция за отслабване е висок.

.... this is a magazine style pullquote ....

Нетрадиционни начини за отслабване Самостоятелно хипноза за загуба на тегло мнения